---

Selected works

P. Śliwiński

-----

v     Z.Hasiewicz, M. Pawlak and P. Śliwiński, Non-parametric identification of non-linearities in block-oriented complex systems by orthogonal wavelets with compact support, Accepted for publication in IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, 2004. (BibTeX entry)

v     P. Śliwiński, Z.Hasiewicz, Computational algorithms for multiscale identification of nonlinearities in Hammerstein systems with random inputs, Accepted for publication in IEEE Transactions on Signal Processing, 2004. (BibTeX entry)

v     P. Śliwiński, Fast algorithms for non-linearity recovering in Hammerstein systems with ordered observations, Proceedings of 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics – MMAR 2004, 30 August - 2 September 2004, 2004

v     W. Greblicki, P. Śliwiński, Non-parametric identification of non-linearity in Hammerstein system, 3th IFAC Symposium on System Identification SYSID-2003Rotterdam, August 26-28, 2003, pp. 60. (BibTeX entry)

v     P. Śliwiński, Z.Hasiewicz, Computational algorithms for non-linearity identification by wavelet multiresolution analysis, Proceedings of the IASTED International Conference INTELLIGENT  SYSTEMS AND CONTROL, Salzburg, June 25-27, 2003, pp. 45-50. (BibTeX entry)

v     P. Śliwiński, Wavelet network for recursive function learning in: Neural Networks and Soft Computing, Proceedings 6th IEEE International Conference on Neural Networks and Soft Computing - ICNNSC 2002, June 11-15, 2002, Zakopane, Advances in Soft Computing, Physica-Verlag, Springer-Verlag Company, Heidelberg 2003, pp. 722-727. (BibTeX entry)

v     Z.Hasiewicz, P. Śliwiński, Identification of non-linear characteristics of a class of block-oriented non-linear systems via Daubechies wavelet-based models, International Journal of Systems Science, Vol. 33, No. 14, pp. 1121-1144, 2002. (BibTeX entry)

v     Z.Hasiewicz, P. Śliwiński, Identification of non-linear systems by using wavelet expansions, Journal of Applied Computer Science, vol. 10, No. 1, pp. 47-66, 2002. (BibTeX entry)

v     W. Greblicki, P. Śliwiński, Non-linearity estimation in Hammerstein system based on ordered observations and wavelets, Proceedings of 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics – MMAR 2002, 2-5 September 2002, vol. 1, pp. 451-456, 2002. (BibTeX entry)

v     P. Śliwiński, Z.Hasiewicz, Computational algorithms for wavelet-based system identification, Proceedings 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics – MMAR 2002, 2-5 September 2002, Szczecin, vol. 1, pp. 495-500, 2002. (BibTeX entry)

 

-----

PhD Thesis (in Polish)

v     P. Śliwiński, Non-linear system identification by wavelets, (Postscript version) Institute of Engineering Cybernetics, Wrocław University of Technology, Tech. Report, Seria PRE 82/2000, Wrocław 2000. (BibTeX entry)

 

-------

Chapter in monography (in Polish)

v     P. Śliwiński, Identyfikacja systemów za pomocą falek - metody obliczeniowe, Księga Jubileuszowa ICT - Systemy sterowania, (pod redakcją W. Greblickiego i Cz. Smutnickiego), str. 111-126, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wrocław 2005. 

-------

Book (in Polish)

v     Z.Hasiewicz, P. Śliwiński, Falki ortogonalne o zwartym nośniku. Zastosowanie do nieparametrycznej identyfikacji systemów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.